Smart brannsikring og intelligent kameraovervåking

Forside nettside Datatilsynet 3

Rapporten er endelig ute!

En ulempe med videoovervåking er at det kan bryte med personvern. Doorkeeper har derfor utviklet en algoritme som sensurerer personer i
selve kamerafeeden.

Som eneste aktør i Norge har Doorkeeper fått denne type løsningen vurdert av Datatilsynet.

 

Datatilsynet: «[Løsningen til Doorkeeper] innebærer at den faktiske behandlingen av personopplysninger vil være svært begrenset»

Brannsikring og kameraovervåking

Brann er noe av det verste som kan ramme en. Gode alarmsystemer for å oppdage brann, er derfor viktig. Vi tilbyr intelligent kameraovervåkning for bygg og bolig med ild- og røykdeteksjon på opptil 100 meter.

Brukercaser

Våre løsninger kan tilpasses ethvert behov. Les våre referanser og brukercaser ved branndeteksjon – med caser for verneverdige religiøse bygg og avfallsrom.

Sammen med våre samarbeidspartnere søker vi å utvikle sikre og redundante løsninger, enkle å installere og lette å vedlikeholde

Våre partnere