Brukercaser

Kirke og avfallscase

Med flere års erfaring i bransjen har vi etablert referanser og brukercaser som kan leses nedenfor.

Referanser

AAA.

Verneverdige kirker

Få kirker er beskyttet bra mot brann i tak eller fasade – som gjerne oppdages alt for sent med vanlige røykvarslere. Spesielt eldre kirker med vernet fasade er i risiko. Brannen i Notre-Dame i 2019 er et eksempel på hvor ille det kan gå ved loftsbrann.

Avfallsrom

Få avfallsrom er beskyttet bra mot brann – som gjerne oppdages alt for sent med vanlige røykvarslere. Termiske kameraer kan anvendes, men koster gjerne flere titalls tusen kr og aktiverer falsk alarm når de tar feil av brann og andre varmekilder en gjerne finner i avfallsrommet som damp eller varmt utstyr.