AS DoorKeeper

OM OSS

Oppstarten
AS Doorkeeper startet opp i 2020 når utbruddet av covid-19 viste oss at det var et stort behov i det moderne samfunnet for kontakt og berøringsløse løsninger på alt fra adgang, til betjening og handling. Andreas - initiativtaker til hele prosjektet - ble da med på et prosjekt hvor målet var å finne en løsning som reduserte behovet for å berøre dørlåser for hjemmehjelpere som skulle inn til sine pasienter. Bakgrunnen for dette var at man ønsket å finne en måte som bidro til å minske virusspredningen i tillegg til å øke generell hygiene. Resultatet av dette ble et behov for å utvikle et nytt adgangskontrollsystem som benytter seg av ansiktsgjenkjenning for å gi tilgang til byggene. Dette bidrar til høyere sikkerhet ved at nøkler og adgangskort ikke kan kopieres og deles, samtidig som man fjerne behovet for å ta på enheten. Dette produktet er nå vår G01 serie som fungerer godt til bruk på kontorer og bygg som kun har behov for ansiktsgjenkjenning.

 

For å skape et trygt og funksjonelt produkt for alle behov - måtte vi videreutvikle og ta i bruk både tradisjonelle kortlesere med kodepanel sammen med NFC og RFID. Dette har gjort at vi har utviklet et nytt produkt som er fullspekket av andre løsninger som slippes fult i Q1 2022.
Adgangskontrollen er utformet for å imøtekomme kravene stilt i IEC 60839-11-1:2013

 

I tillegg til adgangskontroll har vi utviklet innovative kameraløsninger for ild- og røykdeteksjon samt algoritmer til mennesketelling, ansiktsgjenkjenning og uønsket atferd.

 

Vi gleder oss til en spennende og innovativ fremtid sammen med våre kunder!

MØT VÅRT TEAM

Ekom-autorisasjon

Første setning i paragraf § 1-2. Saklig virkeområde åpner med følgende setning: "Loven gjelder virksomhet knyttet til elektronisk kommunikasjon og tilhørende utstyr". 


Dette innebærer at all installasjon av kamera, adgangskontroll, nettverk, nettverksutstyr o.l. selvom det kun er en aktiv komponent som kobles til allerede eksisterende anlegg faller innunder loven og skal utføres av sakkyndige. 

Doorkeeper AS er en EKOM-autorisert pedrift med godkjenningsnummer ENA10683. Vi anbefaler alle på det sterkeste å benytte autoriserte selskaper med installasjon for å sikre at anlegg ikke medfører fare for liv, helse eller eiendom i tillegg til at det kan være støyende eller lite sikkert utført. 

Alle våre partnere er enten ekom autorisert eller vil bli underlagt vårt eget kvalitetssystem for å sikre god installasjon og drift av anlegget. Vi anbefaler alle som skal kjøpe tjenester innen ekom å kontrollere at foretaket de benytter er godkjent. Dette finner man under

https://www.nkom.no/files/autosys/alleAutorisasjoner.htm

Ved tvil kan man både ta kontakt med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) eller oss for bistand. 


Kontakt

TA KONTAKT

Vi er der for våre kunder, så ikke nøl med å ta kontakt om forespørsler, spørsmål om utstyr eller forslag til samarbeid og utstyrsleveranser.


Med vennlig hilsen

Doorkeeper teamet