Om oss

pexels naren yogarajah 15103965 scaled e1679991432328

Oppstarten

AS Doorkeeper (ASD) er et norsk, innovativt selskap, etablert i 2020 som et svar på behovet for kontakt- og berøringsfrie løsninger i forbindelse med Covid19-utbruddet. Siden da har vi utviklet flere nye produkter og sikkerhetssystemer tilpasset ulike bransjer og behov. 

Det startet med at Doorkeeper med på et prosjekt hvor målet var å finne en løsning som reduserte behovet for å berøre dørlåser for hjemmehjelpere som skulle inn til sine pasienter. Bakgrunnen for dette var at man ønsket å finne en måte som bidro til å minske virusspredningen i tillegg til å øke generell hygiene. Resultatet ble et nytt adgangskontrollsystem med ansiktsgjenkjenning som døråpner. Løsningen bidro ved at faren for kopiering eller deling av nøkler og adgangskort ikke lenger var en mulighet.

Teknologien i selve ansiktsgjenkjenningen har siden blitt videreutviklet til å kunne detektere branner og dekke til ansiktene til identifiserbare personer. Denne metoden benyttes nå i alle våre kameraer til brannsikring og videoovervåking.

Vi gleder oss til en spennende og innovativ fremtid sammen med våre kunder!

Med fokus på AI og personvern

Under utviklingen av ansiktsgjenkjenningssystemet avdekket vi behov for løsninger i tråd med personvern og GDPR. Dette ledet oss til utviklingen av kameraløsninger for ild- og røykdeteksjon og algoritmer for mennesketelling, ansiktsgjenkjenning og uønsket atferd, alle i tråd med de nye personvernsbestemmelsene. I forbindelse med dette arbeidet har Doorkeeper deltatt i et prosjekt med Datatilsynet om regelverket rundt kunstig intelligens (KI) og bruken av intelligent videoanalyse (IVA) for å fremme personvernet i moderne kamerasystemer. Prosjektet ledet til en rapport hos Datatilsynet som viser til hvordan AI-løsninger kan bidra til bedre personvern og sikrere løsninger.

EKOM-Autorisert

Doorkeeper AS er EKOM-autorisert med godkjenningsnummer ENA10683, noe som betyr at vi er forpliktet til å installere kamera, nettverk og annet elektronisk utstyr på  en forskriftsmessig måte.

Ifølge autorisasjonsforskriften skal all installasjon av kamera, adgangskontroll, nettverk, nettverksutstyr o.l. utføres av sakkyndige, selv om det kun er en aktiv komponent som kobles til et allerede eksisterende anlegg.

 

De av våre partnere som ikke er EKOM-autorisert er underlagt vårt interne kvalitetssystem som sikrer trygg installasjon og drift av ethvert anlegg.

Nkom ekomnettautorisasjon 1024 1

Teamet

Lars Olav Kvernbråten

Daglig leder & utvikler

Andreas Svoor

CTO & Styreleder

Anders Steen

Maskiningeniør

Bangjun Lei

Partner av Doorkeeper AS

fra Lei Holding B.V.

Sebastian Prill

Sikkerhetstekniker

Endre Bodahl

CMO

fra Lei Holding B.V.